propecia news court date

Udruga za dječju integrativnu psihoterapiju

Dobrodošli !

Udruga za dječju integrativnu psihoterapiju je nevladina i stručna organizacija čiji je cilj stalni rad na usavršavanju, unaprijeđenju i promoviranju psihoterapije i dječje psihoterapije.
Udruga organizira edukacije iz suvremenih stručnih metoda iz dječje psihoterapije i znanstvenih inovacija, te sudjeluje u osiguravanju znanstvenih, stručnih, kao i drugih informacija od značaja za dječju psihoterapiju i stručno usavršavanje članova.